STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Najczęściej wykonywane zabiegi mające służyć utrzymaniu kształtu i funkcji zębów

– leczenie próchnicy z zastosowaniem nowoczesnych materiałów światłoutwardzalnych
– pourazowe rekonstrukcje zębów

– leczenie z wykorzystaniem sedacji wziewnej (gaz rozweselający )

– wykorzystanie kamery wewnątrzustnej pozwalające pacjentowi na bieżąco obserwować postęp prac