CHIRURGIA

Jeśli zęba nie da się uratować…

-usuwanie zębów stałych
-usuwanie zębów mlecznych
-usuwanie zębów ze wskazań ortodontycznych
-chirurgiczne zabiegi usuwania zębów zatrzymanych i torbieli korzeniowych

-gingiwoplastyka

-zabiegi na przyzębiu- kiretaże , pokrywanie recesji dziąsłowych

 

-imlpanty zębowe

Kiedy z różnych przyczyn w uzębieniu pojawiają się luki lub pojedyncze zęby ulegają dużemu zniszczeniu ,stosujemy leczenie protetyczne. Polega ono na przywróceniu funkcji i kształtu jednego bądź kilku zębów, a nawet całego łuku zębowego.

– korony porcelanowe (metalowe licowane porcelaną, na tlenku cyrkonu, pełnoceramiczne)
– mosty (metalowe licowane porcelaną, na tlenku cyrkonu, pełnoceramiczne)
– mosty adhezyjne na włóknie szklanym
– wkłady koronowo-korzeniowe (metalowe oraz z włókna szklanego)
– protezy akrylowe
– protezy szkieletowe
– protezy bezklamrowe (na teleskopach, na zasuwach lub zatrzaskach)
– mosty adhezyjne typu inley (pozwalające na oszczędną preparację zębów filarowych)

-protetyka na implantach